STARY SĄCZ, Barcice Dolne, Barcie Górne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenia Niżna, Moszczenia Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka 
  
                             ISSN 1508-9290                                          CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

XXXII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Jedenaście występów w pięć dni

W środę 30 czerwca rusza 32. edycja renomowanego, jednego z najstarszych w Polsce, znanego w kręgach muzycznych niemal całego świata, prestiżowego dla miasta i regionu Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. W ciągu pięciu dni, do 4 lipca, odbędzie się aż 11 występów.
Od 2009 roku festiwal realizuje Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, z którym współpracuje dr Andrzej Citak, sprawujący funkcję dyrektora artystycznego.

Z Andrzejem Citakiem rozmawia Ryszard Kumor

Po ubiegłorocznym, życzliwie odebranym, debiutanckim dla Pana festiwalu w roli dyrektora artystycznego, nadchodzi czas kolejnej odsłony, którą ma inaugurować, przyjeżdżający ponownie po wielu latach, światowej sławy specjalista w dziedzinie muzyki dawnej René Clemencic, z zespołem. Proszę nam powiedzieć, kogo jeszcze zobaczymy i usłyszymy w tym roku?

Oprócz wspomnianego Maestro Clemencic z zespołem "Orient-Occident-Trio" z Austrii, na tegorocznym festiwalu będziemy mogli usłyszeć zespół z Estonii, dwa zespoły ze Szwajcarii oraz cztery z Polski. Zespół austriacki zaprezentuje m.in. orientalne utwory z Turcji i Persji, zaś zespół wokalny "Heinavanker" m.in. ludowe hymny Estonii. Dużą atrakcję stanowić będą prezentacje zespołów szwajcarskich. Pierwszy z nich, kameralny zespół "Melpomen" przedstawi nam muzykę starogrecką z VI w. p.n.e., natomiast drugi, zespół wokalny "Peregrina", muzykę klasztorów klarysek polskich z XIII i XIV w. Z polskich zespołów zasługuje na uwagę Balet Dworski "Cracovia Danza", który przedstawi spektakl taneczno-pantomimiczny "Taneczny świat Chopina". W ten sposób Starosądecki Festiwalu uczci Jubileuszowy Rok Chopinowski. Będzie również premiera. Poznański zespół "Musica Maxima" ukaże nam nowe odkrycia polskiej muzyki wokalno-instrumentalnej.

Przyjeżdżają też wieloosobowe zespoły dziecięce i młodzieżowe, dla których udział w festiwalu może być pewnego rodzaju nobilitacją. Myśli Pan, że można już docenić ich pracę poprzez umieszczenie na afiszu tej imprezy?

Tak. W drugim dniu festiwalu zaprezentuje się młodzieżowy zespół muzyki dawnej "Rocal Fuza" ze Świeradowa Zdroju. Jest on wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu i dotychczas wystąpił na prawie wszystkich najważniejszych festiwalach muzyki dawnej w Polsce, z wyjątkiem starosądeckiego. Jest to więc dla tego zespołu chyba największa promocja i nobilitacja. Ponadto na koncercie finałowym naszego festiwalu, wystąpi dziecięcy zespół muzyki dawnej "Scholares Minores pro Musica Antiqua" z Poniatowej. Jest on znanym w świecie, najliczniejszym i najstarszym w Polsce, bo działającym od 1975 roku, zespołem dziecięcym, który jest ambasadorem kultury muzycznej w swej kategorii.

Oprócz koncertów festiwalowych obędą się trzy koncerty towarzyszące poza Starym Sączem, co to za pomysł?

Koncerty towarzyszące często się odbywały w poprzednich edycjach festiwalu. Tym razem postanowiłem, aby stanowiły one jednak odrębny człon festiwalu. Są to powtórzone koncerty festiwalowe poza Starym Sączem. Mają one charakter promocyjny dla samego festiwalu i odbędą się m.in. w Krynicy i Krakowie. W kolejnych latach chciałbym, aby takie koncerty odbywały się również w Tarnowie oraz innych okolicznych miejscowościach Starego Sącza.

O atrakcyjności każdej imprezy decydują przede wszystkim pieniądze na gaże dla artystów. Zbilansowanie festiwalowych finansów bywało w przeszłości sporym wyzwaniem i łamigłówką, a jak jest w tym roku?

Na szczęście mamy w tym roku większy budżet. Największą dotację, w wysokości 70 tys. zł uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury. Festiwal wsparły także finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Starostwo Powiatowe. Podstawowe źródło finansowania stanowi jednak budżet Gminy Stary Sącz, nad którym czuwa Burmistrz Marian Cycoń. Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, uzyskaliśmy wsparcie kilku sponsorów prywatnych.

Próbuje Pan zapewnić festiwalowi finansowanie w jakiejś dłuższej perspektywie, jaki to projekt?

Wiosną tego roku przygotowałem projekt nowej edycji festiwalu, pod nazwą "Kontrasty muzyczne - Europa i Azja", na łączną kwotę 500 tys. zł rocznie. Będzie on po połowie finansowany z budżetu Gminy oraz z funduszy europejskich, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W kwietniu został złożony wniosek, który już przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Mam nadzieję, że ocena merytoryczna również wypadnie pozytywnie i od przyszłego roku festiwal zostanie rozbudowany ilościowo i jakościowo. W ramach projektu przewidziane są m.in. występy orientalnych zespołów z Persji, Chin, Indii i Japonii, pokazy i widowiska plenerowe, wystawy i warsztaty tematyczne, konkursy, prezentacje i inne. Projekt obejmuje cykl dwuletni i kontynuację.

W tym roku jeszcze nie zaistnieje, z przyczyn obiektywnych, zapowiadany w ramach festiwalu występ w sali widowiskowej modernizowanego "Sokoła". Prawie wszystkie koncerty odbędą się więc tradycyjnie w zabytkowych starosądeckich świątyniach, i podobnie jak w roku ubiegłym będą nieodpłatne, spodziewa się Pan licznego udziału publiczności?

Raczej tak. Mam nadzieję, że już ubiegłoroczne prezentacje festiwalowe przypadły do gustu publiczności, a w tegorocznych też będzie wiele atrakcji. Ponadto uważam, że poprzez promowanie festiwalu poza regionem, uda się przyciągnąć do Starego Sącza wielu turystów, którzy będą mieli bogatą ofertę kulturalną. W tym roku patronat medialny ponownie objęły: Program 2 Polskiego Radia oraz Telewizja Kraków. W ten sposób na pewno nie zabraknie nam słuchaczy i melomanów, których serdecznie zapraszam na XXXII Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

XXXII Startosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Pierwsze sublokalne czasopismo, które ukazuje się w Starym Sączu
Na początku wydawcą Kuriera Starosądeckiego była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Następnie Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu. Od grudnia 2008 roku wydawcą czasopisma jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (instytucja, która jest następcą prawnym MGOK). W elektronicznej wersji "wydania papierowego", kra pojawiła się w lipcu 1999 roku na portalu: Interaktywna Polska, serwis informacyjny: Miasto i Gmina Stary Sącz), do listopada 2002 roku prezentowaliśmy tylko niektóre artykuły, fotografie... Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie PDF.
Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy na łamy Kuriera wszystkich rozproszonych po Polsce i świecie Starosądeczan, także studentów, uczniów... Chcielibyśmy publikować Wasze korespondencje, wspomnienia, reportaże… Jeżeli zechcą Państwo opublikować swój tekst w miesięczniku społeczno-kulturalnym Kurier Starosądecki koniecznie należy dołączyć wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie tekstów swojego autorstwa (wykonanych zdjęć) do publikacji. Czekamy na listy, telefony i inne sygnały świadczące o zainteresowaniu naszym czasopismem.
Reklama w Kurierze
Cennik reklam i ogłoszeń (materiały dostarczone - gotowe do druku) obowiązujący od grudnia 1 grudnia 2008 roku: format reklamy/cena: cała strona 180 x 260 mm - 750 zł, 1/2 strony w pionie 85 x 260 mm lub 180 x 125 mm w poziomie - 375 zł, 1/4 strony w pionie 85 x 125 mm - 225 zł, 1/8 strony w poziomie 85 x 60 mm - 120 zł. Reklama na ostatniej stronie okładki (kolor) ceny jak wyżej + 100%. Na życzenie zamawiającego reklama może być przygotowana w redakcji, według cen umownych.
REDAKTOR