STARY SĄCZ, Barcice Dolne, Barcie Górne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenia Niżna, Moszczenia Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka 
  
                             ISSN 1508-9290                                          CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE MIASTA I GMINY STARY SĄCZ
20 lat temu, 15 lipca 1990 r. ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma!

Kurier Starosądecki - równolatek lokalnego samorządu

 

 Dwudziesta lat temu, niecałe dwa miesiące po pierwszych w powojennej historii Polski całkowicie wolnych wyborach do władz lokalnych, narodził się Kurier Starosądecki, był datowany dziennie na 15 lipca 1990 roku. 

 Wydawcą pierwszego sublokalnego czasopisma w gminie o tematyce społeczno-kulturalnej była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, a następnie Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz, później Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu. Od grudnia 2008 Kuriera wydaje Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari (następca prawny MGOK).

 W elektronicznej wersji „wydania papierowego”, która jako jedna z pierwszych w Polsce pojawiła się w Internecie już w lipcu 1999 roku, na portalu: Interaktywna Polska, w serwisie informacyjnym „Miasto i Gmina Stary Sącz”, do listopada 2002 prezentowaliśmy tylko niektóre artykuły i fotografie. Od grudnia 2002 dostępne jest już pełne wydanie Kuriera w formacie PDF. Oglądane i czytane w różnych miejscach Polski i świata, o czym świadczą korespondencje z Anglii, Izraela, Niemiec, Kanady, USA.


 Gazeta została zarejestrowana w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Nowym Sączu. Pierwsze wydania 4-6 stronicowe robiono na powielaczu, później (krótko) gazeta była drukowana, kserowana i znowu drukowana. Od 8 lat ma drukowaną kolorową okładkę (wydanie internetowe jest całe w kolorze).

 W ostatnich 5 latach Kurier ukazuje się średnio 6 razy w roku. Statystyka Kuriera jest następująca: 20 - 24 stron (były też numery 28 stronicowe, wydania okolicznościowe i dodatki), około 12 tys. wyrazów (80 tys. znaków), 25 - 30 fotografii, w tym około 70% tekstów i 90% zdjęć własnych, reszta pochodzi od korespondentów (a przewinęło się ich przez dwadzieścia lat ponad dwustu).  

 Dziewięć razy zmieniały się winietki gazety. Trzykrotnie redaktor odpowiedzialny za całość czasopisma (ostatnio w 1996). Pierwszym był śp. Antoni Wnęk, dyr. biblioteki, drugą Elżbieta Leśniak-Pietruchowa, dyr. ZPSK, trzecim jest niżej podpisany.

 

 Najdłużej i najpełniej z Kurierem współpracowali Danuta Sułkowska, literatka ze Starego Sącza oraz śp. Edmund Wojnarowski (z Katowic), sądeczanin, uznany dziennikarz, literat, radiowiec. W Kurierze publikuje także od czasu do czasu brat pana Edmunda, prof. dr hab. inż. doc. hc Józef Wojnarowski i mec. Antoni Radecki, jeden z najbardziej szanowanych i barwniejszych mieszkańców miasta. Wspomnieniami dzielili się z czytelnikami śp. Jan Gryźlak z Barcic (nauczyciel, pionier i organizator sportu wiejskiego) oraz Karolina Jurecka „Karolinka” z Londynu (publicystka, działaczka polonijna).

 W naszej gazecie publikowaliśmy też teksty poety i krytyka prof. Stanisława Ignacego Fiuta pochodzącego z Mostek, a także wiersze wszystkich poetów należących do Klubu Literackiego „Sądecczyzna”.

 Umożliwialiśmy start autorom początkującym, w tym młodzieży. Cyklicznie publikowane są wypracowania różnych roczników licealistów z klas humanistycznych i dziennikarskich I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu (była wśród nich m.in. świetna obecnie aktorka Katarzyna Zielińska).

 Drukowaliśmy w odcinkach utwory prozatorskie, które później były wydawane: „Okruchy Pamięci” Magdaleny Ponurkiewicz, „Za klauzurą. Starosądecki klasztor Klarysek od założenia do współczesności” Danuty Sułkowskiej.

 W Kurierze publikowali też nauczyciele, dzięki czemu mogli zdobywać ważne punkty do wyższych stopni awansu zawodowego.

 

 Przez dwadzieścia lat istnienia Kurier był zawsze obecny przy najważniejszych wydarzeniach w mieście i gminie; radosnych, jak przygotowania i sama wizyta Jana Pawła II w Starym Sączu uwieńczona kanonizacją bł. Kingi, jubileusz 750-lecia miasta, otwieranie ważnych obiektów użyteczności publicznej, czy różnych imprezach społeczno-kulturalnych, m.in. kolejnych edycjach Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej; i smutnych, jak odejście Ojca Świętego, czy klęski żywiołowe nawiedzające gminę.

 Pisaliśmy też o najważniejszych decyzjach władz samorządowych, ciekawych inicjatywach i ludziach nadających ton lokalnej społeczności.

 

 Nigdy w Kurierze nie było redakcji sensu scricto, zawsze robili go ludzie, dla których była to najwyżej część ich pracy, choćby pierwszorzędnego znaczenia, a często po prostu przyjemność.

 

 Z okazji 20. lecia Kuriera Starosądeckiego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali o powstaniu tego czasopisma i przyczyniają się do jego istnienia, a także tym, którzy w nim pisali i nadal piszą.

 Dziękuję też wszystkim czytelnikom sięgającym po jego tradycyjne wydanie albo odwiedzającym internetową witrynę www.kurier.stary.sacz.pl.

   Ryszard Kumor


Pierwsze sublokalne czasopismo, które ukazuje się w Starym Sączu
Na początku wydawcą Kuriera Starosądeckiego była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Następnie Zespół Placówek Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu. Od grudnia 2008 roku wydawcą czasopisma jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (instytucja, która jest następcą prawnym MGOK). W elektronicznej wersji "wydania papierowego", kra pojawiła się w lipcu 1999 roku na portalu: Interaktywna Polska, serwis informacyjny: Miasto i Gmina Stary Sącz), do listopada 2002 roku prezentowaliśmy tylko niektóre artykuły, fotografie... Od grudnia 2002 roku dostępne jest pełne wydanie Kuriera w formacie PDF.
Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy na łamy Kuriera wszystkich rozproszonych po Polsce i świecie Starosądeczan, także studentów, uczniów... Chcielibyśmy publikować Wasze korespondencje, wspomnienia, reportaże… Jeżeli zechcą Państwo opublikować swój tekst w miesięczniku społeczno-kulturalnym Kurier Starosądecki koniecznie należy dołączyć wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie tekstów swojego autorstwa (wykonanych zdjęć) do publikacji. Czekamy na listy, telefony i inne sygnały świadczące o zainteresowaniu naszym czasopismem.
Reklama w Kurierze
Cennik reklam i ogłoszeń (materiały dostarczone - gotowe do druku) obowiązujący od grudnia 1 grudnia 2008 roku: format reklamy/cena: cała strona 180 x 260 mm - 750 zł, 1/2 strony w pionie 85 x 260 mm lub 180 x 125 mm w poziomie - 375 zł, 1/4 strony w pionie 85 x 125 mm - 225 zł, 1/8 strony w poziomie 85 x 60 mm - 120 zł. Reklama na ostatniej stronie okładki (kolor) ceny jak wyżej + 100%. Na życzenie zamawiającego reklama może być przygotowana w redakcji, według cen umownych.
REDAKTOR